петък, 28 август 2020 г.

На паша

Разположена деликатно пред очите на зрителя, без претенции за някаква шокираща оригиналност или високи художествени качества, днес тази фотография, заснета от мен през далечната вече 2018 г., е като "поглед в бъдещето" - на фона на ежедневно разиграваната пред нас драма Covid. 

Избери си по-тучна ливада. Избери си по-тучно пасище. Напусни стадото.