четвъртък, 12 ноември 2015 г.

Мирно съвместно съществуванеИдете на село да видите как мирно си живеят партиите. Тези дни попаднах в село Алдомировци, Софийско, където видях как разумно хората използват малкото налично „офис пространство”. В едно стайче в центъра те са поместили всички партии! Вероятно работят на смени, за да не си пречат.

Няма коментари: