петък, 9 юли 2010 г.

Реформа

Из новините: “Българските мъже живеят с 9 години по-малко в сравнение с мъжете в други европейски държави, а средната продължителност на българските жени е с 8 години по-малка.”
Не съм чак толкова сигурен дали е нужна здравна реформа, но реформа в системата на гробищните паркове е нужна... Не достигат паркоместата...

Няма коментари: