четвъртък, 31 януари 2013 г.

Засегнати от кризата?


Останалите са засегнати... само "косвено"...

Няма коментари: