четвъртък, 14 февруари 2013 г.

Поемата "Септември" - винаги актуална


СЕПТЕМВРИ
Гео МилевДълбоко сред мрак и мъгла.
Из тъмни долини
по пътища и по завои


Нощта ражда из мъртва утроба 
вековната злоба на роба: 
своя пурпурен гняв - 
величав.


- преди да се съмне
из всички балкани
из дебри пустинни
из гладни поля
из кални паланки
села
градове
дворове
из хижи, колиби
из фабрики, складове, гари
хамбари
чифлици
воденици
работилници
юзини
заводи:

високо
по сипеи, урви, чукари, бърда
през слог
и рид
през глухи усои
през есенни жълти гори
през камънаци
вода
мътни вади
ливади
нивя
лозя
овчарски пладнища
глогини
изгорели стърнища
трънаци
блата:
изпокъсани
кални
гладни
навъсени
измършавели от труд
загрубели от жега и студ
уродливи
сакати
космати
черни
боси
изподрани
прости
диви
гневни
бесни
- без рози
и песни
без музика и барабани
без кларинети, тимпани, латерни,
флигорни, тромбони, тръби:
на гърба с парцаливи торби 
в ръцете - не с бляскави шпаги, 
а с прости тояги, 
шопи със сопи 
с пръсти 
с копрали 
с търнокопи 
с вили 
с брадви 
с топори 
с коси 
и слънчогледи 
- стари и млади - 
се спуснаха всички отвред 
- като отприщено стадо 
от слепи животни, 
безброй 
яростни бикове - 
с викове 
с вой 
(зад тях - на нощта вкаменения свод) 
полетяха напред 
без ред
неудържими
страхотни
велики:
НАРОД!

Няма коментари: