понеделник, 18 февруари 2008 г.

Уж ново начало


Всяко местене от един град в друг, от едно жилище в друго е вероятно ново начало.

Днес си направих труда някак грубо да преброя колко пъти съм се местил в живота си. За първи път беше през 1995 г. – от Враца в София. После от България в Словакия. После обратно в София. После в Илинойс. После в Козлодуй...

Най-големият шок беше при промяната Илинойс-Козлодуй. Сравнението не е в полза на Козлодуй...

Всяко местене е било някакво начало.

Не всяко местене е било крачка напред.

Всяко местене е било крачка към нещо ново.

Не всичко ново ми е донесло радост.

Сега ми предстои още веднъж да ида в София.

Искам да ида там, сякаш отивам за първи път.

Искам като Лари Шилър да не допусна нищо в живота да ме отегчи.

Няма коментари: