събота, 9 август 2008 г.

Руската офанзива в Грузия

Моята приятелка Кети М., журналистка от Грузия, ми прати тази сутрин следния мейл.

Ще го преведа, за да е разбираемо за всички.

My dear friends,


My colleagues and me are working in a very difficult situation under special regime not to leave our working places,

We are in a an undecelared war.

Russian aircrafts in name to protect Russian citizens in conflict region of Cxinvali continue bombing different territories of Georgia - Kodori gorge, Gory, Kojori, Poti which are not connected to conflict zone at all...
Many civilians are injured, part of them killed, many soldiers are dead,

Oil terminal and the Georgian naval base were bombed in Pot.i The death toll includes civilians and servicemen.
The night time bombing of a military base in Sneaky left 12 Georgian servicemen and reservists dead, ten were wounded. Four of them are in severe conditions and were taken to the Zugdidi hospital.

please, don,t forget forget about us

Please, pray for us


Keti

--

Скъпи приятели,

Моите колеги и аз работим в много трудна ситуация под специален режим, без да напускаме работните си места.

Ние сме в състояние на необявена война.

Руски самолети под претекст, че защитават руски граждани в конфликтния регион Цхинвали, продължават да бомбардират различни региони на Грузия – Кодори, Гори, Коджори, Поти, които не са свързани въобще със зоната на конфликта...

Много цивилни са ранени, част от тях са убити, много войници загинаха.

Петролен терминал и грузинската военноморска база бяха бомбардирани в Поти. Броят на убитите включва цивилни и военни.

Нощната бомбардировка на военната база в Сники доведе до 12 убити редовни военни и запасни войници, а десет бяха ранени. Четирима от тях са в много тежко състояние и бяха откарани до болница в Цугдиди.

Моля ви, не ни забравяйте.

Моля ви, молете са за нас.

Кети

Няма коментари: