сряда, 13 август 2008 г.

Групата на глупците

Малко ми е странно да чуя от устата на един професор думи като “суперглупак” и “тъпанар”. Явно много яд е насъбрал проф. Михаил Константинов, та да напише последната си статия във в. “Монитор” (8 август), озаглавена “Страната на глупците”.

В текста Константинов излага теорията на италианския професор Карло Чипола, според която хората се делят на четири групи. Първата е групата на умниците. Те са малко на брой в сравнение с другите групи. Умниците правят добро на другите и добро за себе си. Втората група е групата на балъците. Балъкът прави добро за другите, но лошо за себе си. Трета е групата на бандитите. Бандидът прави лошо за другите и добро за себе си. Последната група е най-многобройна. Това е групата на глупците.

Константинов: “За всяка държава съществува един постоянен коефициент на глупостта, който за България е 50 на сто.”

Според професора половината от всяка една група в обществото се състои от глупци. Примерно, половината от политиците са глупци, но също и половината от професорите. Идва и крайното твърдение: “Половината български избиратели са типични тъпанари също.”

После Константинов изказва възмущението си от строителните предприемачи, които покриват с бетон всичко що видят. И възмущението от “мутробароните”. И възмущението си от крадливите държавни чиновници...

Насъбрал е яд професорът, па си излял горчивината във вестника... като че нещо може да се промени с говорене.

Няма коментари: