понеделник, 18 октомври 2010 г.

Наистина ли няма конфликт на интереси?

76 думи за българския съд

Просто си мисля, че министерството на Вежди Рашидов заслужава по-голям бюджет.

Министър Дянков, вземете от българския съд и дайте на българския театър.

Аз отивам в театъра и очаквам да се разсмея или да се разплача, но очаквам от актьорите тяхната благородна, артистична лъжа.

Не отивам в българския съд да се разсмея. Не отивам в българския съд да се разплача. Въпреки това от българския съд ми предлагат театър, за който аз не бих дал и един лев.

1 коментар:

svetla.doncheva каза...

Не защитавам съда, в никакъв случай, Господ е свидетел /пък и всички ние/, че има много какво да се желае по отношение на всички видове съдилища. Обаче съвсем не съм сигурна, че точно съдът трябва да бъде винен в случая.
Чл. 2. (1) от ЗПРКИ гласи:Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Т.е според закона, без да съм специалист, конфликт на интереси би имало ако получилият такъв хонорар например лобира за закон, облагодетестващ пряко фирмата, която му е платила хонорара. Или нещо подобно. Което показва фундаменталната разлика между българските и европейските правила за конфликт на интереси. За справка - при европейския регламент е достатъчно да има съмнение, у нас е необходимо да се докаже облага. Не беше случайно смешното оправдание на Р. Желева при излушването и пред Европ. парламент - че не е получила облага от факта, че е била управител на фирма, докато е била евродепутат - т.е. чиста е според горецитирания член. За евродепутатите, както помним, това си беше конфликт на интереси от най-чиста проба.

Освен това ЗПРКИ забранява на лицата на публични длъжности да заемат определени позиции, с цел предотвратяване на конфликт на интереси. Позицията консултант обаче не сред тях.
Така че, в конкретния случай съдът отсъжда според закона-такъв, какъвто е гласуsvetван от НС. Може би кучето е заровено другаде...