неделя, 27 февруари 2011 г.

Купете нова превръзка за Темида!


(Карикатура: Марек Рачковски)

Решението на Върховния административен съд, което оправда Доган по делото за конфликт на интереси, показва за мен само едно нещо.

В моята страна съдът не държи да показва някаква връзка между морала и правото.

От сега ти казвам, любезний читателю, че ако изобщо някой някога получи осъдителна присъда по този закон, това ще да е най-много някой общински експерт...

На българския съд все не му достига едно особено мнение. Как пък се случва, че все не достига едно особено мнение, за да дойде Н.В. Справедливостта? Не ги ли учат на особено мнение в Юридическия факултет?

Съдия Марина Михайлова от тричленниия състав на Върховния административен съд има смелостта да приеме, че Доган е допуснал ситуация на конфликт на интереси и се аргументира:

- първо, като депутат, като мандатоноситтел и като лидер на партия Доган е имал възможност да оказва натиск при вземане на решения в правителството;

- второ, налице е облага – не хипотетична, а реална. Макар че законът няма обратна сила, Доган е взел 1.4 милиона лева месец след влизане на закона в сила;

- трето, съдия Михайлова изтъква, че най-важният елемент в това дело е дали тази облага е „получена за изпълнение на конкретна дейност или под прикритието на тази дейност са целени други резултати”. Доган няма специални знания по хидрология и следоватлено, твърди Михайлова, още когато са сключени договорите, страните са знаели, че лидерът на ДПС не може лично да ги изпълни.

Не ми се иска да коментирам решението на петчленния състав на ВАС, което оправда окончателно Доган и изми петното от името му.

(Впрочем какво да очаквам от съдебна система, администрирана от Красьо Черничкия?)

Искам Висшият съдебен съвет да организира интензивен курс за всички съдии в България и да ги запознае с практики на техни чуждестранни колеги в областта „конфликт на интереси”. Нека изберат държава с по-дълга история на такова правораздаване и да ги командироват за един месец... Отчаяно имат наужда от такъв курс.

Няма коментари: