петък, 29 януари 2016 г.

Костенурки, елени, кокошки

Преди 4 години осъдиха условно снаха на цар Киро, гледала костенурки в двора. Ценко Чоков гледал елени. Комедия. Театър. Нашето правораздаване е такова, че независимо какви са първоначалните обвинения, накрая остава кокошкарската история.

Честито на зрителите.

Няма коментари: