четвъртък, 24 май 2018 г.

Училището в Перущица


Българският дух, Възраждането, началото на светското образование по българските земи. Колко много са успели да постигнат хората дори преди да има държава!
Из спомените на Христо Г. Данов за тригодишното му учителствуване в Перущица (1850-1853):

“Всичко това ставаше през края на месец октомври.
В това време железата пристигнаха от Пловдив, та наковах полукръзите околовръст по стените и чиновете наредих по средата на училището. Най-сетне и взаимоучителните таблици натурях в техните кръжила /черчевета/ и наокачих ги по местата им. Щом се натъкми всичко това, аз повиках попо, та, в присъствие на първенците и др. накои, да освети чрез водосвет училището и да призове Св. Дух, който да просвещава и вразумява учащите се… В същия ден начнахме обучението изпърве с пясочници, защото всичките ученици бяха новаци, та трябваше да начнат науката си от самото начало – да пишат буквите с пръст на пясъка и после да ги четат на първа таблица в полукръга.”Няма коментари: