понеделник, 15 септември 2008 г.

In Memoriam


Беше през март 2006 година. Посещавам една пътуваща изложба с български съкровища в президентския дворец в Рим. За първи път виждам маската на Терес. До мен стои една японка, дама на около 70 години. Гледа маската и мълчи. Обръща се с лека усмивка към мен: „Много интересно, много интересно. Колко е странна, асиметрична...” Тя допълва думите си с изразителни ръкомахания. Аз кимам и потвърждавам: „Да, интересна е. Наистина е асиметрична.” Японката ми казва, че идва за трети път да види изложбата и особено тази маска.

Не познавах професор Георги Китов, но той даде много на България.

Светла му памет.

Няма коментари: