петък, 1 април 2011 г.

Мислене на пълен работен ден
Мисля на пълен работен ден и това е уморително.
Моята основна работа е да мисля.
Знам, че моят живот би минал по-приятно, ако прекарвах по-малко време в мислене.

Но вие би трябвало да знаете, че в природата има равновесие.
Учителите казват, че равновесието в природата е крехко.
Ако няма хора, които мислят на пълен работен ден, равновесието ще се наруши, тъй като има много хора, които не мислят на пълен работен ден.

Учените приемат, че отношението между мислещите и немислещите на пълен работен ден е 20:80 във всяко общество. За целта са изследвани както племена в Амазония, които се обличат с препаски от листа, така и племена в Европа, които карат Ауди 6 и Опел Зафира.

За целите на изследването учените са елиминирали мислещите и немислещите на непълен работен ден. В извадката са попаднали хора, които мислят и не мислят на пълен работен ден.

Учените смятат, че състоянието на блажена хомеостаза в света би било нарушено, ако се промени отношението 20:80. Това отношение е константа днес, но в удължен исторически план, при появата на вида Homo Sapiens (преди 40 000 г.) това отношение е било около 30:70. За това се съди косвено по пещерни рисунки в различни части на света. Учените приемат, че ако частта „30” е била по-голяма, днес щяхме да откриваме рисунки в много ПОВЕЧЕ пещери.

(Във врачанската пещера „Леденика” не са открити рисунки и погрешно се смята, че там не са живели първобитни хора. Там са живели хора, но без творческо мислене. Моля да се знае също така, че пещерата е дала име на посредствената бира, а не обратното.)

Учените не знаят какво е довело до промяна на отношението 30:70 до 20:80. Екип от феодални старци в БАН заедно със старци от други академии работи върху тази загадка.

Смята се, че съществуването на човечеството не е застрашено, докато отношението не достигне критичния праг 5:95. Приема се, че при това отношение мислещите хора, провъзгласили се за „елити”, ще бъдат буквално изядени от немислещите такива, провъзгласили се за „елити”. Тогава летоброенето би започнало от нула.

1 коментар:

Анонимен каза...

Митак, първобитните в Леденика са имали творческо мислене, ама не са си падали по изобразителното изкуство просто. И не са одобрявали графитите по стените на жилищата. Падали са си по хоровото пеене.