петък, 4 ноември 2011 г.

Пръстови отпечатъци


Аз приемам, че ограничаването на валидните знаци за гласуване само до „X”, съчетано с изискването за цвят е своеобразен образователен ценз. Впрочем един глас в мен казва: това е неправилно, това повишава вероятността слабо грамотните и неграмотните да се разкарат до секцията, но да не успеят да гласуват „де факто”. Друг глас в мен обаче казва: трябва ли напълно неграмотните да гласуват въобще?

Ако бях Бойко Борисов, щях да кажа: в отговор на обвиненията заявяваме, че на следващите избори ще се допуска гласуване само с пръстов отпечатък. За целта във всяка кабина се забранява внасянето на химикалки с всякакъв цвят. В кабините за гласуване ще има само тампони с мастило и пешкир за изтриване на пръстите.

Върху интегралните бюлетини се отпечатват в следния ред само тези атрибути:, квадратче за гласуване, до него – цветна снимка в паспортен формат на кандидата 2 x 2.5 cm, името и фамилията на кандидата.

Избирателят може да постави по свое желание отпечатък от всеки пръст на ръката или крака си в желаното квадратче и/или върху снимката, по възможност без да напуска рамките на квадратчето/снимката. При излизане от квадратчето, при броенето комисията определя с помощта на мерителна линийка дали отпечатъкът е по-близо до клетка A или клетка Б, и зачита гласа за съответния кандидат.

Невалидна е бюлетина само в четири случая:

(А.) има разминаване – отпечатък върху снимка X и друг върху квадратче Y;

(Б.) избирателят е поставил отпечатъци на три и повече възможни места в бюлетината;

(В.) отпечатъкът е равно отдалечен от две съседни квадратчета (снимки) и комисията не може да определи преференцията на избирателя;

(Г.) избирателят е използвал пишещ инструмент за поставяне на знака (химикалка, молив, флумастер, четка за рисуване и др.).

Поставянето на отпечатък върху снимка X и квадратче X не прави бюлетината невалидна.

С тези мерки броят на невалидните бюлетини значително ще бъде намален.

(Системата е изпитана в Бутан, Бурунди, Сомалия и Пакистан под наблюдението на международни наблюдатели.)

Няма коментари: