петък, 5 ноември 2010 г.

В едно изречение

Където няма върховенство на закона, има върховенство на престъпността.

Няма коментари: