понеделник, 13 юни 2011 г.

Археология - 2846


Монета от сплав на медта с неизвестен метал. Неизвестна провинция на Европейския съюз, ок. втората половина на 20 век. Намерена през 2846 г. при разкопки южно от Карпатите.


Изобразява кон, възседнат от човек, и по-малко животно, вероятно конче, позиционирано под коня. Кости от вида „кон” се намират на различни места в Европа днес. Надписът над образа на коня не е бил разчетен...

Символичното значение на коня не е напълно изяснено. Световната академия на науките в Хюстън смята, че конят върху монетата вероятно символизира култ към свободното време и удоволствията. Смята се, че във времето между владетеля W. Churchill и J. M. D. Barroso (и преди изчезването на коня в Европа) ездата е била привилегия на upper middle class. Следователно присъствието на коня говори за висок стандарт на живот по времето на владетеля, наредил леенето и/или сеченето на монетата.

Смята се, че еквивалентът на монетата към момента на нейното леене и/или сечене е 3 „виртуални единици” (след деноминацията на единната световна валута през 2820 г.)

Няма коментари: