петък, 24 юни 2011 г.

Творчески подход към псевдонимите

Ако преди години българите си бяха избрали за президент професор Маразов, Георги Първанов нямаше да има честта да бъде първият агент на ДС, станал президент на държавата.

Научихме с прискърбие през 2008 г., че и Иван Маразов бил агент. Псевдоним - Библиотекара. Поне си е избрал свестен псевдоним. Или са му го избрали?

За разлика от него професор Валери Стефанов е прекалил... Той приел псевдонима Андрей Николов. Каква подигравка с паметта на известния скулптор, врачанина Андрей Николов...

Честно ви казвам, имам чувството, че БКП, преименувала се през 1990 г. в БСП, използва все повече банката кадри от Държавна сигурност. За съжаление това изречение е вярно и в обратна посока: Държавна сигурност използва все повече БСП, за да издига хора от своята банка кадри.

Няма справедливост и при осветляването, драги читателю. Някои ги „осветляват” по два или три пъти, защото през годините са ни ги пробутвали на няколко ръководни длъжности, а до други и лъч светлина не стига. Примерно - Маразов светлината го огрява за втори път. Първо го разкриха при проверка на министрите през февруари 2008 г., сега го разкриха като член на Президиума на Висшата атестационна комисия. Но като кандидат-президент през 1996 г. той не е бил... разкрит...(Читателят повдига вежди с удивление.)

Другарят Венко Николаев Бешков („Хаджията”) е бил „осветлен” цели четири пъти: през 2007, 2008, 2010 г. и сега отново като член на научна комисия по химически науки от 2000 г. до 2003 г. Някой ще рече: след като девет години е работил за Държавна сигурност (1981-1990), заслужил е да го споменат в доклади поне четири пъти.

Какво да направим ние, гражданите, та светлината да стигне до всички?

Впрочем, ако повтаряме едни и същи исторически грешки, значи историята на нищо не ни е научила. Комисията трябва да проверява кандидат-президентите не постфактум, а още преди те изобщо да бъдат пуснати до дебати по телевизиите и да им напечатят плакати.

Ако се жените, първо си вземате картонче от венеролога, че сте здрав, а после подписвате в гражданското. Не наопаки.

Няма коментари: