вторник, 5 юли 2011 г.

Закон лични данни не пази





Българското народно събрание прие през 2002 г. Закон за защита на личните данни. Той е бил поправян вече 11 пъти. За всички е ясно, че трябва нещо повече от закон, за да проработи законът...

На първо място – трябва една философия, общо разбиране и вероятно „вътрешно чувство” коя част от данните са лични. Тоест, това е онази страна, която е свързана с нагласите в обществото. Липсата на дистанция в буквалния смисъл издава липсата на усещането за „лично пространство” въобще. Ако пътувате в трамвая или чакате на опашка в магазина, ще усетите каква част от пространството ви е отредена като „лично” пространство... На Балканите като че ли само ушната кал е строго лична...

На второ място е нужно да се ограничи във всяко ведомство безразборното събиране на ЕГН и какви ли не други данни. Веднага ви давам пример: за да получа препоръчано писмо от пощата, служителката ми иска личната карта и записва в омачканата си тетрадка ЕГН, адрес и три имена. После се подписвам. Какво се случва с тази тетрадка, когато се запълни? Има ли процедура за унищожаване? Колко дълго се пази и при какви условия? Централният офис осигурява ли „шредери” за всеки клон на пощите?

Наскоро бях в един от софийските офиси на Националния осигурителен институт (бул. „Стамболийски”), където бяха окачили попълнена бланка с реални имена, адрес, домашен телефон, мобилен телефон и, разбира се, единен граждански номер. За да не се излъжете да препишете чуждите лични данни в своя формуляр, отгоре с дебел флумастер бяха написали „образец!”.

За служителите от НОИ вероятно надписът „образец” е едновременно „защита на личните данни” и предупреждение да не препишете чуждите имена автоматично. Пускам снимки от този „образец” – истински образец за пълна липса на усет по отношение защитата на личните данни. (Имената, адресът и телефоните са заличени от мен.)

1 коментар:

Emil A. Georgiev каза...

Да, чиновниците не ги е еня, ама въобще, че с лични данни трябва да се процедира внимателно.

Техните шефове обаче би трябвало да го изпитат на свой гръб.

Може би Комисията по защита на личните данни би се заинтересувала какви ги вършат в Пощите или в НАП?