четвъртък, 6 октомври 2011 г.

Формула за почтен професионализъм

В едно интервю моят професор Филип Панайотов казва: „Принципът на почтения професионализъм е - когато не можеш всичко да кажеш, не бива да казваш нещо, което не мислиш.”

Тази формула важи във всяко време. И във време на частична цензура, и във време на пълна цензура.

Няма коментари: